Kontakt

+48 34 363 34 95

Zapraszamy pon.-pt. 8.00-16.00

kontakt@plastigo.pro

ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

§1

Asten Group Sp. z o.o., właściciel marki PLASTIGO szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Klientom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE L 119/1, zwanego dalej RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781). 

§2

Niniejsza Polityka Prywatności publikowana jest celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisu internetowego https://plastigo .pro/, a przede wszystkim:

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
 2. Kto jest odbiorcą danych osobowych?
 3. Jakie dane są przetwarzane?
 4. Jaki jest cel przetwarzania danych?
 5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
 6. Jak długo dane są przetwarzane?
 7. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?
 8. Komu udostępniamy dane?
 9. Czy dane są przekazywane poza EOG?

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest przedsiębiorstwo: Asten Group Sp. z o.o., właściciel marki PLASTIGO, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: : 0000368627, NIP: 5732814733, REGON: 241769047, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, pana Asteniusza Myśliwiec.

To Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt: rodo@plastigo.pro, 34 3608877, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą danych osobowych jest Asten Group Sp. z o.o., właściciel marki PLASTIGO, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000368627, NIP: 5732814733, REGON: 241769047, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, pana Asteniusza Myśliwiec.

Jakie dane są przetwarzane?

W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe poprzez formularz kontaktowy. 

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację itp. 

Dane jakie przetwarzamy w celu kontaktu z nami to: imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu.

Gromadzenie danych

Tak jak i większości serwisów WWW, również i my przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony https://plastigo .pro/ nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Zebrane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę https://plastigo .pro/. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane przez nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz stroną https://plastigo .pro/ . Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
weryfikacji tożsamości (osoby, dla której usługi są dostarczane) -podstawa prawna :art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń -podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;
Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia;
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy);
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, tj. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Asten Group Sp. z o.o., właściciela marki PLASTIGO (np. księgowe, prawne) na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Twoje dane mogą zostać także udostępnione na miejscu do wglądu instytucjom państwowym oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole czy audyt w Asten Group Sp. z o.o., właściciela marki PLASTIGO.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi, że Administrator korzysta z usług podmiotów, które mają siedziby poza EOG, w pierwszej kolejności, zanim skorzysta z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawsze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO. Natomiast Pan/Pani będzie zobowiązany wyrazić na to zgodę w stosownym oświadczeniu.


Jaki odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewnia Administrator?

Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych.
Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
W miarę potrzeb i możliwości Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga anonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

§3 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 02.11.2023 r.

§4 Polityka Cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa https://plastigo .pro/  korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej https://plastigo .pro/ pozwalają na mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronnie internetowej Asten Group Sp. z o.o., właściciela marki PLASTIGO

 1. mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl,
 2. ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień na stronie
 3. weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie https://plastigo .pro/ mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies? 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

Niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Asten Group Sp. z o.o., właściciela marki PLASTIGO

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod linkiem: www.wszystkoociasteczkach.pl 

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta